Китобҳои дарсӣ

Китобҳои дарсӣ

 1. Мустафоқулов Р. Курси мухтасари муодилаҳо бо ҳосилаҳои хусусӣ, Душанбе-2020, 161с.
 2. Одинаев Р.Н. Методҳои оптимизатсонӣ: китоби дарсӣ  – Душанбе -2021. – 246 с.

Дастурҳои методӣ

 1. Мирзоев А.Ҳ., Қодиров Ғ.М., Меликов О.И. Корҳои лабораторӣ аз таҳлили математикӣ. // Дастури таълимӣ. Душанбе матбааи ДМТ. 2020. 80 саҳ.
 2. Мирзоев А.Ҳ., Мирзоев Ҷ.А., Мирҷонов С. Масъалаҳои олимпиадаҳои математикии хонандагон. / Мирзоев А.Ҳ., Мирзоев Ҷ.А., Мирҷонов С. // Душанбе «Сино». – 2020. 148 саҳ.
 3. Мирзозода М.А., Мукаррамов М., Абдукаримзода М. Ҳалли мисолу масъалаҳои тести МТМ аз фанни математика. – Душанбе: Нашри камол, 2020. -212 с.
 4. Ҷумъаев К.Қ., Ҳафизов Ҳ.М. Асосҳои математикаи элементарӣ (мадракҳои маълумотӣ) ва маҷмӯаи мисолу масъалаҳо. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2020. -512 с
 5. Зокиров С.Х. Таҳлили математикӣ (Интегралҳои каратӣ, каҷхата ва сатҳӣ. Элементҳои назарияи майдон). Дастури таълимӣ. – Душанбе, 2020. – 40с.
 6. Холмуратов Т.Р., Шакарбеков Қ.С. Роҳнамои ҳалли масъалаҳо ва супоришҳо аз механикаи назариявӣ (қисми статика). ҶСНК. “МАТБУОТ” Душанбе.-2020. -102саҳ.
 7. Ашуров М., Ашуров Х. Масъалаҳои шавқовари математикӣ ва мантиқӣ барои ҳозирҷавобон. –Душанбе: Ирфон, 2020, 187 саҳ.
 8. Файзуллоев Ф.Р. Ҳалли масъалаҳо дар Java ва Pascal / Файзуллоев Ф.Р., Ятимов А.Ҷ., Душанбе, 2020. –С.104.
 9. Давлатов Д.М., Хайров Ҳ.С. Дастури методӣ оид ба пешгирии вазни зиёди бадан ва табобати фарбеҳӣ тавассути ғизо /Давлатов Д.М., Хайров Ҳ.С. ва дигарон //Душанбе: ҶДММ “Абдураҳмон”, 2020с, 100 саҳ.
 10. Ғафоров А.Б., Ғафоров З.Б. Забони барномасозии С++ /Ғафоров А.Б., Ғафоров З.Б. //Душанбе Эр – Граф, 2020, 115саҳ.
 11. Қурбонов С. Супоришҳои математикӣ ва ҳалли онҳо (дастури методӣ барои омӯзгорони фанни математика ва хонандагони синфҳои 9 ва 11). – Душанбе, Сифат, 2021. -132 с.
 12. Мирзозода М.А., Мукаррамов Н. Геометрия 8. Дастури методӣ. – Душанбе, Нашри камол, 2021. -200 с.
 13. Мирзозода М.А., Мукаррамов Н., Абдукаримзода М.К. Ҳалли маҷмӯаи саволу масъалаҳои тести ММТ – 2021 аз фанни математика. – Душанбе, Нашри камол, 2021, -240 с.
 14. Мирзозода М.А., Мукаррамов Н., Абдукаримзода М.К.  Маҷмӯаи ҳалли мисолу масъалаҳои маводи аттестатсияи хатм аз фанни алгебра барои синфи 11. – Душанбе, Нашри камол, 2021. -264 с.
 15. Ашӯров М., Ашӯров Х.М. Масъалаҳои шавқовари математикӣ ва мантиқӣ барои ҳозирҷавобон, қисми 2. ҶДММ “Меҳроҷ граф” соли 2021. Саҳ. 195.
 16. Шерматов Н., Баротов Р.Т. Супоришҳо ва иҷрои корҳои лабараторӣ аз методҳои ададӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021, 112 саҳ.
 17. Саидзода И.М. Амсиласозии компютерии масъалаҳои тиббӣ/ Саидзода И.М., Ҳайётов Қ..Э //Дастури таълимӣ-методӣ барои корҳои лабораторӣ. Душанбе, 2021.-С.68 .
 18. Мирзоев А. Шарифзода А. Математика. (Мисолу масъалаҳо барои инкишофи истеъдоди хонанда. Омодагӣ ба гирифтан озмун ва олимпиадаҳо).-Душанбе, 2021, 256 саҳ.

Васоити таълимӣ

 1. Шерматов Н., Одинаев Р.Н., Нарзуллоев П.Л Татбиқи усулҳои статистикӣ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ.-Душанбе: Эр-граф, 2020, 96 саҳ.
 2. Шерматов Н. Қонунҳои тақсимот ва тавсифи онҳо.-Душанбе: Эр-граф, 2020, 94 саҳ.
 3. Одинаев Р.Н., Раимзода Ф. Раимзода Ф. Шерматов Н. Методҳои оптимизатсионӣ дар мисолу масъалаҳо.-Душанбе: Эр-граф, 2020, 147 саҳ.
 4. Саидов И.М. Асосҳои амсиласозии риёзӣ / Саидов И.М., Душанбе, 2020. -С.152.
 5. Ҷурахонов О.А. «Операторҳои интегралӣ» Душанбе, 2021, саҳ. 104.
 6. Азамов А. З. Маҷмӯаи мисолу масъалаҳо аз алгебра, ҶДММ “Нушбод”, Душанбе, 2021, 106 саҳ.
 7. Саидзода И.М. Амсиласозии компютерии масъалаҳои иқтисодӣ / Саидзода И.М. Шамсов Ф.Т. // Васоити таълимӣ, Душанбе, 2021. -С. 93с.
 8. Файзуллоев Ф.Р. Коркарди барномаҳо дар Android Studio/Файзуллоев Ф.Р., Раҳматова Г.И., Ятимов А.Ҷ.//Васоити таълимӣ, Душанбе, 2021. –С.147.
 9. Шерматов Н. Назарияи бемаҳдуд тақсимшавандагии қонунҳои тақсимот ва равандҳои стохастикӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021, 54 саҳ.
 10. Садриддинов П.Б. Ҳалли масъалаҳо аз элементҳои асосии назарияи сӯзиш. – Душанбе, 2021. – 107с.
 11. Шакарбеков Қ.С. Механикаи назариявӣ дар ҳалли мисолу масъалаҳо. Қисми 1. Статика, Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, 2021, -113с.
 12. Шарифов Б.Л. Қосимов Ш.Н.  Системаи автоматикунонии ахбори иттилоотӣ раками дар иқтисодиёт // Душанбе. –  2022.  -132 с.
 13. Шерматов Н. Элементҳои статистикаи математикӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022, 68 с.
 14. Шерматов Н. Татбиқи методҳо ва критерияҳои статистикаи математикӣ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022, 68 с.
 15. Садриддинов П.Б. Мирзоев Ш.А. Маҷмуи масъалаҳо аз динамика ва нишондоди методии ҳалли онҳо. – Душанбе, 2022. – 101с.
 16. Рустамова Х. Комилов О.О Забони барномасозии Python барои навомӯзон. – Душанбе. -2022с. -124с.
 17. Саидзода И.М., Ёров М.Р. Хусусиятҳои экосистемаи обанборҳо ва амсиласозии компютерии онҳо. // Душанбе, 2021. –116с. 
 18. Саидзода И.М.,Тағоев Ш.Х., Саидҷаҳфаров А.И.Технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти ҳуқуқшиносӣ //  Васоити таълимӣ барои донишҷӯён ва магистрантони факултетҳои ҳуқуқшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе, 2022. – 160 с.
 19. Саидзода И.М., Одиназода С.А. Амсиласозии компютерӣ. //  Васоити таълимӣ барои корҳои лабораторӣ. Душанбе, 2022. –С.102. 
 20. Ҷалилов Х.М., Тағоев Ш.Х., Давлатов Д.М. Забони барномасозии Visual C# // Васоити таълимӣ. Душанбе, 2022. –268 с.