Учебные пособия

2022 год

 1. Шарифов Б.Л. Қосимов Ш.Н.  Системаи автоматикунонии ахбори иттилоотӣ раками дар иқтисодиёт // Душанбе. —  2022.  -132 с.
 2. Шерматов Н. Элементҳои статистикаи математикӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022, 68 с.
 3. Шерматов Н. Татбиқи методҳо ва критерияҳои статистикаи математикӣ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022, 68 с.
 4. Садриддинов П.Б. Мирзоев Ш.А. Маҷмуи масъалаҳо аз динамика ва нишондоди методии ҳалли онҳо. – Душанбе, 2022. – 101с.
 5. Рустамова Х. Комилов О.О Забони барномасозии Python барои навомӯзон. — Душанбе. -2022с. -124с.
 6. Саидзода И.М., Ёров М.Р. Хусусиятҳои экосистемаи обанборҳо ва амсиласозии компютерии онҳо. // Душанбе, 2021. –116с. 
 7. Саидзода И.М.,Тағоев Ш.Х., Саидҷаҳфаров А.И.Технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти ҳуқуқшиносӣ //  Васоити таълимӣ барои донишҷӯён ва магистрантони факултетҳои ҳуқуқшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе, 2022. – 160 с.
 8. Саидзода И.М., Одиназода С.А. Амсиласозии компютерӣ. //  Васоити таълимӣ барои корҳои лабораторӣ. Душанбе, 2022. –С.102. 
 9. Ҷалилов Х.М., Тағоев Ш.Х., Давлатов Д.М. Забони барномасозии Visual C# // Васоити таълимӣ. Душанбе, 2022. –268 с. 

2021 год

 1. Қосимов И.Л. Асосҳои барномасозӣ Python 3.8 ва маҷмӯи мисолу масъалаҳо – Душанбе, 2021. – 160 с. (васоити таълимӣ). – ТДУ 681.3+519.68(075.8): ТКБ Я73: Қ — 84.
 2. Қосимов И.Л., Зиёев Ш.Ш. Асосҳои информатика ва технологияҳои компютерӣ (бо таҳриру иловаҳои нав). – Душанбе, 2021. – 216 с. (васоити таълимӣ). – ТДУ 681.3+004(075.8): ТКБ Я73: Қ — 84.
 3. Саидов И.М. Асосҳои амсиласозии риёзӣ / Саидов И.М., Душанбе, 2020. -С.152.
 4. Ҷурахонов О.А. «Операторҳои интегралӣ» Душанбе, 2021, саҳ. 104.
 5. Азамов А. З. Маҷмӯаи мисолу масъалаҳо аз алгебра, ҶДММ “Нушбод”, Душанбе, 2021, 106 саҳ.
 6. Саидзода И.М. Амсиласозии компютерии масъалаҳои иқтисодӣ / Саидзода И.М. Шамсов Ф.Т. // Васоити таълимӣ, Душанбе, 2021. -С. 93с.
 7. Файзуллоев Ф.Р. Коркарди барномаҳо дар Android Studio/Файзуллоев Ф.Р., Раҳматова Г.И., Ятимов А.Ҷ.//Васоити таълимӣ, Душанбе, 2021. –С.147.
 8. Шерматов Н. Назарияи бемаҳдуд тақсимшавандагии қонунҳои тақсимот ва равандҳои стохастикӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021, 54 саҳ.
 9. Садриддинов П.Б. Ҳалли масъалаҳо аз элементҳои асосии назарияи сӯзиш. – Душанбе, 2021. – 107с.
 10. Шакарбеков Қ.С. Механикаи назариявӣ дар ҳалли мисолу масъалаҳо. Қисми 1. Статика, Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, 2021, -113с.

2020 год

 1. Шерматов Н., Одинаев Р.Н., Нарзуллоев П.Л Татбиқи усулҳои статистикӣ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ.-Душанбе: Эр-граф, 2020, 96 саҳ.
 2. Шерматов Н. Қонунҳои тақсимот ва тавсифи онҳо.-Душанбе: Эр-граф, 2020, 94 саҳ.
 3. Одинаев Р.Н., Раимзода Ф. Раимзода Ф. Шерматов Н. Методҳои оптимизатсионӣ дар мисолу масъалаҳо.-Душанбе: Эр-граф, 2020, 147 саҳ.