Учебно-методическое пособие

2021 год

 1. Қурбонов С. Супоришҳои математикӣ ва ҳалли онҳо (дастури методӣ барои омӯзгорони фанни математика ва хонандагони синфҳои 9 ва 11). – Душанбе, Сифат, 2021. -132 с.
 2. Мирзозода М.А., Мукаррамов Н. Геометрия 8. Дастури методӣ. – Душанбе, Нашри камол, 2021. -200 с.
 3.  Мирзозода М.А., Мукаррамов Н., Абдукаримзода М.К. Ҳалли маҷмӯаи саволу масъалаҳои тести ММТ – 2021 аз фанни математика. – Душанбе, Нашри камол, 2021, -240 с.
 4. Мирзозода М.А., Мукаррамов Н., Абдукаримзода М.К.  Маҷмӯаи ҳалли мисолу масъалаҳои маводи аттестатсияи хатм аз фанни алгебра барои синфи 11. – Душанбе, Нашри камол, 2021. -264 с.
 5. Ашӯров М., Ашӯров Х.М. Масъалаҳои шавқовари математикӣ ва мантиқӣ барои ҳозирҷавобон, қисми 2. ҶДММ “Меҳроҷ граф” соли 2021. Саҳ. 195.
 6. Шерматов Н., Баротов Р.Т. Супоришҳо ва иҷрои корҳои лабараторӣ аз методҳои ададӣ. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021, 112 саҳ.
 7. Саидзода И.М. Амсиласозии компютерии масъалаҳои тиббӣ/ Саидзода И.М., Ҳайётов Қ..Э //Дастури таълимӣ-методӣ барои корҳои лабораторӣ. Душанбе, 2021.-С.68 .
 8. Мирзоев А. Шарифзода А. Математика. (Мисолу масъалаҳо барои инкишофи истеъдоди хонанда. Омодагӣ ба гирифтан озмун ва олимпиадаҳо).-Душанбе, 2021, 256 саҳ.

2020 год

 1. Мирзоев А.Ҳ., Қодиров Ғ.М., Меликов О.И. Корҳои лабораторӣ аз таҳлили математикӣ. // Дастури таълимӣ. Душанбе матбааи ДМТ. 2020. 80 саҳ.
 2. Мирзоев А.Ҳ., Мирзоев Ҷ.А., Мирҷонов С. Масъалаҳои олимпиадаҳои математикии хонандагон. / Мирзоев А.Ҳ., Мирзоев Ҷ.А., Мирҷонов С. // Душанбе «Сино». – 2020. 148 саҳ.
 3. Мирзозода М.А., Мукаррамов М., Абдукаримзода М. Ҳалли мисолу масъалаҳои тести МТМ аз фанни математика. – Душанбе: Нашри камол, 2020. -212 с.
 4. Ҷумъаев К.Қ., Ҳафизов Ҳ.М. Асосҳои математикаи элементарӣ (мадракҳои маълумотӣ) ва маҷмӯаи мисолу масъалаҳо. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2020. -512 с
 5. Зокиров С.Х. Таҳлили математикӣ (Интегралҳои каратӣ, каҷхата ва сатҳӣ. Элементҳои назарияи майдон). Дастури таълимӣ. – Душанбе, 2020. – 40с.
 6. Холмуратов Т.Р., Шакарбеков Қ.С. Роҳнамои ҳалли масъалаҳо ва супоришҳо аз механикаи назариявӣ (қисми статика). ҶСНК. “МАТБУОТ” Душанбе.-2020. -102саҳ.
 7. Ашуров М., Ашуров Х. Масъалаҳои шавқовари математикӣ ва мантиқӣ барои ҳозирҷавобон. –Душанбе: Ирфон, 2020, 187 саҳ.
 8. Файзуллоев Ф.Р. Ҳалли масъалаҳо дар Java ва Pascal / Файзуллоев Ф.Р., Ятимов А.Ҷ., Душанбе, 2020. –С.104.
 9. Давлатов Д.М., Хайров Ҳ.С. Дастури методӣ оид ба пешгирии вазни зиёди бадан ва табобати фарбеҳӣ тавассути ғизо /Давлатов Д.М., Хайров Ҳ.С. ва дигарон //Душанбе: ҶДММ “Абдураҳмон”, 2020с, 100 саҳ.
 10. Ғафоров А.Б., Ғафоров З.Б. Забони барномасозии С++ /Ғафоров А.Б., Ғафоров З.Б. //Душанбе Эр – Граф, 2020, 115саҳ.